”Învață-l pe copil calea…”

”Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și, când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6)

Grupele de Licurici și Exploratori din localitatea Toaca, jud. Mureș, și-au propus să-i viziteze din nou pe cei în vârstă, aducând prin cântec și rugăciune o rază de speranță. Bucuria celor care i-au primit pe copilași se putea citi ușor în chipurile lor brăzdate de ani.

E uimitor să vezi cum chipul unui om cufundat în gânduri și frământări, se luminează în fața unui copilaș care-i cântă și se roagă pentru el.

”Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii.” (Matei 7:12)

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.