Întâlnirea tinerilor – zona Sibiu

ORIENTĂRILE SEXUALE ȘI RĂSPUNSUL CREȘTIN

În seara zilei de 24 noiembrie 2018, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Medias Pisc a fost gazda unui eveniment dedicat tinerilor din județul Sibiu și celor din localitatea Sighișoara, județul Mureș. Vorbitorul principal al evenimentului a fost pastorul Iacob Norel, redactor șef la revista Semnele Timpului. Subiectul abordat a fost unul sensibil și de actualitate pentru tineri: Orientările sexuale și răspunsul creștin. Au participat aproximativ 90 de tineri, care au apreciat abordarea echilibrată a prezentatorului și onestitatea argumentelor oferite. Apelul a fost un ”da” hotărât în favoarea orientării heterosexuale susținute de biblie, și un ”da” hotărât pentru o atitudine de har și de rugăciune pentru reabilitarea persoanelor care s-au abătut de la modelul biblic cu privire la sexualitate. Întâlnirea s-a incheiat cu o masă de părtășie pregătită de biserica gazdă, ocazie în care tinerii au putut să se cunoască mai bine și să creeze noi relații de prietenie.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.