Întâlnirea instructorilor

Pe 23 februarie va avea loc întâlnirea instructorilor Școlii de Sabat Copii. Instruirea este destinată responsabililor de la grupele Primii pași, Grădinița, Primara, Juniori și Companioni.

Programul se va desfășura în clădirea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Sighișoara (Str. Libertății nr. 30) între orele 10.00 și 16.30. Cele trei seminare propuse vor fi prezentate de Alina Lupu, psiholog clinician, Dr. Crina Poenariu, Director Transylvania International School și Mirela Topliceanu, Director adjunct al Școlii Gimnaziale Omega. Masa de prânz va fi asigurată de organizatori.

Vă așteptăm cu drag pe toți cei preocupați de educația copiilor bisericii!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.