Întâlnire de tineret – zona Mureș – 2/2018 (galerie foto)

Câteva imagini din timpul întâlnirii de astăzi – Biserica Adventistă Tîrgu Mureș C

Foto:
Edy Frandeș
Cătinean Petrică

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.