Întâlnire de tineret a companionilor maghiari

Întâlnire de tineret a companionilor maghiari

Pe data de 14-15 decembrie 2018 a avut loc întâlnirea companionilor de limbă maghiară. Evenimentul a fost organizat în comunitatea Tg-Mureș ”B” și invitatul a fost dr. Szabó László, profesor universitar la Institutul adventist de la Friendsau. Împreună cu familia au construit biserici, școli în Ungaria și Tanzania, între masai, și ajută acolo unde este nevoie.

În acest weekend am ascultat două seminare în cadrul întâlnirii cu motto-ul  „Isus – Like ‘n share” : „Planul de mântuire al diavolului – satisfacție neprihănită” și „Eroul adormit din tine – ce folos am dacă sunt creștin?” Aceste teme care au fost presărate cu propriile experiențe ale prezentatorului.

Au participat mai mult de 150 de tineri, lăudând împreună pe Domnul, iar pe lângă prânzul și cina apetisante tinerii au legat și noi prietenii cât și un schimb de experiență foarte benefic.

Muzica a fost asigurată de corul de tineret  de la comunitatea Tg-Mureș „B” și de Bodnar Levente.

Autor: Veress Timea

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.