Festivalul Național al Companionilor

Iată câteva momente din timpul Festivalului Național al Companionilor care a avut loc pe 16 – 17 noiembrie la Stupini.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.