Festival Național Compa

Imagini și interviuri de la Festivalul Național al Companionilor desfășurat pe 16 – 17 noiembrie a.c. la Stupini. Un eveniment organizat de Departamentul de Tineret – Uniunea Română a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

© Filmări: Edi Frandeș & Cătinean Petrică

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.