Dumnezeu așteaptă să fie ales

Prezintă: Daniel Chirileanu
Camporeea Națională Compa 23 – 28 august 2019, Stupini

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.