Din lumea companionilor

Pornind de la particularitățile psiho-comportamentale ale adolescenților cuprinşi în categoria de vârstă 15-21, programul Companioni propune o serie de activități cuprinse în cinci domenii fundamentale: dezvoltare personală, dezvoltarea relațiilor, închinare, misiune și slujirea bisericii. Clipul de față ne deschide o fereastră spre lumea compa, prezentând genul de activități și proiecte în care adolescenții se pot implica.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.