Concert caritabil

Concert Caritabil – Dăruind vei dobândi
Transmisia LIVE din 7 decembrie 2019

Filiala AMiCUS Tîrgu Mureș
Palatul Culturii

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.