Companionii – Toaca

Festivalul Companionilor – Isus like & share: grupa Toaca

Cu motto-ul: Isus like & share, Festivalul Compa a întrunit peste 300 de Companioni din diverse părți ale conferinței Transilvania de Sud, la Biserica Adventistă Tîrgu Mureș C, pe data de 16 martie.

Videoclipul tematic, a fost pregătit de grupa Companionilor – Toaca.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.