Biserica spital

De multe ori, separăm spitalul de Biserică… dar găsim în Sfânta Scriptură, că Biserica ar cam trebui să fie un spital special!

Cu Neemia Todoran

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.