Apocalipsa Speranței (XIX)

APOCALIPSA SPERANȚEI (XIX)

Capitolul 21 din cartea Apocalipsa descrie cetatea “Noul Ierusalim”. Este această  cetate un oraș real?  Cine poate intra în ea? Ce reprezintă numărul “12”? Iată  câteva dintre întrebările la care vom încerca să răspundem în cadrul acestei emisiuni.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.