AMiCUS Cuisine

Proiect culinar organizat studenții adventiști din Tîrgu Mureș, la care au participat atât studenții din zonă, cât și alte persoane curioase de aceste gen de activitate.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.