ALTERNATIVĂ LA SUCCES

ALTERNATIVĂ LA SUCCES

Întâlnire de tineret – zona Mureș

27 noiembrie 2021, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Târgu Mureș C

Invitat: Mihai Miron

Pastor – Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Betel Brașov

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.