Despre Departamentul Spiritul Profetic

Denumire 
Profetul reprezintăuna dintre căile de comunicare ale mesajului divin către oameni. Profeții au vorbit insuflați de Duhul lui Dumnezeu. Astfel au adus la cunoștința oamenilor voia lui Dumnezeu. Aceste mesaje ne-au rămas nouă în formă scrisă, reprezentând scrierile profetice din Biblie. În secolele 19-20. darul profeției s-a manifestat prin Ellen Gould White în Biserica Adventistă. Prin ea, Dumnezeu a trimis mărturii, direcțiuni, sfaturi și lumină atât bisericii Sale, cât și celor aflați înafara ei, pentru a oferi ajutor în a înțelege marile adevăruri revelate în Scripturi.
Colecția scrierilor Ellenei G. White e cunoscută sub numele de  Spiritul Profetic.

Scopul departamentului 
Se dorește ca aceste scrieri insuflate de Duhul Sfânt să fie accesibile tuturor oamenilor în limba lor maternă. În același timp îi încurajează pe căutătorii Divinului să citească aceste scrieri.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.