Articole, Series

9. 𝐅𝐞𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐚𝐝𝐞𝐣𝐝𝐞

8. 𝐒𝐞𝐦𝐧𝐮𝐥 𝐥𝐮𝐢 𝐈𝐢𝐬𝐮𝐬

7. 𝐎 𝐚𝐥𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐚𝐭̦𝐚

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.