Articole, Series

Să înțelegem profețiile Bibliei: 14. O mare luptă

Să înțelegem profețiile Bibliei: 13. O nouă viață!

Să înțelegem profețiile Bibliei: 12. Rămășița

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.