Promo An Misionar – Asemenea Lui

Anul misionar 2016 – 2017, material realizat de studenții AMiCUS din Târgu Mureș.

…poate te-ai obișnuit să stai de-o parte…! Dar, ai uitat că Dumnezeu ți-a oferit și ție cel puțin un dar… pentru cauza Lui? Care este darul tău? Cum te vei implica în a face cunoscut oamenilor adevăul Bibliei?

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.