Mark Finlei – anul misionar – Asemenea Lui

Trimiterea făcută de Isus la înălțarea Sa de pe pământ, a fost o adresare nu doar către ucenicii din vremea aceea… ci tuturor celor care doresc sa fie ucenicii Lui până la revenirea Sa pe acest pământ. Vei fi si tu unul din ei? În față stă un nou an misionar! În ce fel te vei implica? Cum ai vrea sa te găsească venirea lui Isus? Așteptând? Sau vei fi găsit activ în trimiterea rostită de EL!

E decizia ta! Implică-te… nu doar aștepta!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.