Louis Torres – despre implicarea misionară

În zielele de 4 și 5 decembrie (2016), pastorul Louis Torres a susținut o serie de seminarii în Târgu Mureș, pentru toți cei care își doresc nu doar să citească Scriptura, ci să o predice și altora în acest An Misionar 2016-017, România pentru Hristos!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.