Janet & Jerry Page – Conferința Generală

Dincolo de abilitățile însușite de-a lungul vieții, când vine vorba de vestirea mesajului mântuirii, ai nevoie de câteva lucruri. Familia Page, a petrecut ziua de 17 ianuarie vorbind despre ele la Târgu Mureș, încurajând persoanele care doresc să vestească în această iarnă mesajul Evangheliei, în Conferința Transilvania de Sud.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.