Interviu – Lucrarea Personală

Pe data de 8 februarie, în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Reghin Emanuel, Conferința Transilvania de Sud a organizat un eveniment în cadrul căruia s-a dezbătut problema metodelor de prezentare a mesajului Scripturii cât și despre importanța grupelor mici de studiu biblic. Invitatul special al întâlnirii fiind Florian Ristea, director al Departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală, al Ununii Române. La această întâlnire au participat reprezentanți din bisericile adventiste de pe Valea Gurghiului, Municipiului Reghin și împrejurimi.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.