Instruire Lucrarea Personală

Departamentul Lucrare Personală al Conferinței Transilvania de Sud, a organizat în data de 8 februarie a.c., în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Reghin – Emanuel, o întâlnire a responsabililor ai aceluiași departament.

În cadrul acestui eveniment, participanții de pe Valea Gurghiului și împrejurimile Municipiului Reghin, au avut posibilitatea de a primii informații în cadrul celor trei prezentări susținute de către invitatul special, pastorul Ristea Florian, Directorul Departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală al Uniunii Române, de către pastorul Veress József, Director al Departamentului de Lucrare Personală și Școala de Sabat al Conferinței Transilvania de Sud, și pastorul Gabriel Ban, președintele Conferinței Transilvania de Sud.

Scopul întâlnirii a fost de a informa și conștientiza provocările specifice și existente ale acestui domeniu de lucru, în relație cu semenii. Cuvântul Sfânt – Sfânta Scriptură, a fost, este și poate fi relevant pentru omul din orice secol, dar contează și este foarte important în același timp ca metodele prin care cel care mânuiește acest Cuvânt, să fie adaptate la contextul și nevoile existente.

În viitor, Conferința Transilvania de Sud va mai organiza astfel de întâlniri care să suțină pe cei implicați și să-i motiveze în activitățile misionare.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.