Congresul Misiunii – Brașov – Raport laici (4)

Scurte rapoarte misionare, prezentate de membrii laici din România și străinătate (2016 – 2017), la Congresul Misiunii de la Brașov

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.