Congresul Misiunii – Brașov – Doriss Rotar (2)

O altă latură a tinereții din cadrul proiectului misionar 2016 – 2017, …cu DORISS ROTAR.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.