Promovare Spitalul Adventist – Mureș

Pe data de 17 februarie a avut loc primul eveniment din totalul de opt, prin care s-a demarat procesul de promovare și susținere a proiectului: Spitalul Adventist – Tîrgu Mureș, în cadrul bisericilor Adventiste din mai multe județe ale țării.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.