Interviu – Club de sănătate

Pentru o perioadă de aproximativ două luni de zile, membrii bisericii Adventiste din localitatea Toaca și consătenii lor, dar și vizitatori din localitățile învecinate, s-au putut bucura de seminare susținute de diverși invitați, atât din țară cât și de peste hotare. Consultații gratuite, degustări culinare, toate desfășurate la Clubul de sănătate organizat de Biserica Adventistă din Toaca, județul Mureș.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.