Expo Sănătate Ghimbav

În data de 26 mai 2019, în localitatea Ghimbav din județul Brașov, s-a desfășurat proiectul misionar-medical: Expoziție de Sănătate. Un grup entuziast de tineri și adulți din mai multe biserici ale județului Brașov, condus de către Graur Vasile, misionarul din localitate, și susținuți de pastorii din zonă, au avut parte de experiența inedită a slujirii semenilor.

Localnicii care au participat, la început mai puțini și mai reținuți, dar după aceea mult mai determinați și mai mulți, au găsit că o astfel de expoziție este foarte utilă pentru evaluarea stării de sănătate și, mai ales, pentru descoperirea de noi informații pentru un stil de viață sănătos. Revistele ”Viață și Sănătate” și ”Semnele Timpului” au fost cartea de vizită pentru o astfel de acțiune, iar stocul pregătit pentru această ocazie a fost epuizat.

Această acțiune consemnează debutul unui proiect medical-misionar pe termen lung în acestă localitate (zonă albă). Avem convingerea că tot Cerul rezonează cu această misiune, iar resursele umane și materiale vor fi asigurate întru atingerea obiectivului suprem al vindecării minții și trupului.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.