Tineret

Înțelegeți ce v-am făcut Eu?


Săptămâna de Rugăciune a tinerilor - seara a VII-a

Ioan 13:12-17
După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt.''