Tineret

Din lumea companionilor


Pornind de la particularitățile psiho-comportamentale ale adolescenților cuprinşi în categoria de vârstă 15-21, programul Companioni propune o serie de activități cuprinse în cinci domenii fundamentale: dezvoltare personală, dezvoltarea relațiilor, închinare, misiune și slujirea bisericii. Clipul de față ne deschide o fereastră spre lumea compa, prezentând genul de activități și proiecte în care adolescenții se pot implica.