Asociația Pastorală

Hirotonire pastor - Nagy Jenő


În data de 1 august 2020 în condiții de pandemie pe teritoriul Conferinței Transilvania de Sud au fost organizat un serviciu divin de hirotonire. De la ora 10:00, în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din orașul Miercurea Ciuc pastorul Nagy Jenő a primit binecuvântarea.

Din partea Uniunii de Conferințe au fost prezenți din nou pastorii Neațu Aurel - președinte și Marius Andrei - director Asociația pastorală și Director al Departamentului de Familie, iar din partea Conferinței Transilvania de Sud pastorii Ban Gabriel – președinte, Tamási Károly – secretar executiv, Vlad Bogdan – trezorier, Toma Daniel – Director de Tineret, Veress József – Director Școala de Sabat / Lucrare Personală, Cătinean Petrică – Director de Comunicare și alți pastori.

Dumnezeu să-l întărească și să-l binecuvânteze pe pastorul Nagy Jenő împreună cu familia lui!

Articol: Tamási Károly