Asociația Pastorală

Comunicat - 14 iulie


Comunicat al Comitetului Executiv al Conferinței întrunit în 14 iulie 2020


În urma dezbaterilor, Comitetul Executiv al Conferinței Transilvania de Sud, luând act de decizia Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe din 7 iulie 2020, a hotărât următoarele:

1.    Anularea deciziei de sancționare a pastorului Iacob Coman din data de 26 iunie 2020, în urma constatării viciului de procedură realizat prin antepronunțare.

2.    Asumându-si greșelile de ordin procedural menționate, membrii Comitetului executiv se simt obligați să constate că nu mai au credibilitatea necesară reluării procedurilor disciplinare recomandate de Comitetul Executiv al Uniunii, motiv pentru care au declinat prin vot această recomandare.

3.    Apreciem că rezolvarea situației menționate mai sus este de competența Adunării Generale Extraordinare, motiv pentru care s-a hotărât convocarea acesteia în luna septembrie a.c., cu următoarea ordine de zi:

a. Alegeri anticipate
b. Acreditarea personalului conferinței
c.  Alte chestiuni legate de bunul mers al conferinței

După consultarea Uniunii de Conferințe se va comunica data și locul Adunării Generale Extraordinare.


Comitetul Executiv al Conferinței Transilvania de Sud