Articole

Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului Mureș


BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA - Conferința Transilvania de Sud, titular al proiectului ,,Construcție sală de evenimente, împrejmuire și branșament la utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire sală de evenimente, împrejmuire și branșament la utilități” propus a fi amplasat în comuna Păsăreni, satul Bolintineni, nr. 76A, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare prin poștă: municipiul Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 0265/314985, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Mureș.