Trecutul care are un viitor

Predică ținută de președintele Bisericii Adventiste, la nivel mondial – Ted Wilson, la Battle Creek.

©Dublaj: Marius Bratu

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.