Omiletica, Sesiunea IV

Atelier Omiletic – Sesiunea a IV-a

Introducere în Omiletică: sesiunea a IV-a

Omiletica formei – stilurile

Omiletica de fond: despre învățare versus predicare.

Prezintă: prof. Lucian Cristescu

Vizitați-ne și pe: Facebook https://bit.ly/3bbkVcE

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.