Omiletica, Sesiunea I, Introducere I

Introducere în Omiletică – Sesiunea I
Introducere I: despre comunicare; predicarea și scopul ei.

Prezintă: prof. Lucian Cristescu

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.