Omiletica formei – Sesiunea IX

Omiletica de fond: sesiunea a IX-a (ultima prezentare)

Omiletica de fond: Analiza, întrebări și răspunsuri.
Prezintă: prof. Lucian Cristescu

Vizitați-ne și pe:
Facebook https://bit.ly/3bbkVcE

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.