Omiletica formei – Sesiunea III

Omiletica formei – tehnica: pronunție; intonație; intensitate; ritm; gestica.
Cu prof. Lucian Cristescu

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.