Interviu – Atelier Omiletic

Una din cele mai mari temeri, este aceea de a vorbi în public. Conferința Transilvania de Sud, a organizat în perioada 17 – 19 ianuarie 2020, un Atelier Omiletic condus de pastorul și profesorul Lucian Cristescu. Timp de trei zile, lideri ai Bisericilor Adventiste de pe teritoriul Conferinței, au avut posibilitatea de a primi informații din domeniul omileticii.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.