Ceea ce este mai bun, urmează!

Ceea ce este mai bun, urmează!

pastor, Aurel Neațu

Președintele Uniunii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

Întâlnirea Gaborilor, Borzont – 21 august 2021

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.