Aștept noua ordine mondială!

Aștept noua ordine mondială!

Prezintă: Barabás Zsolt – Adorján
Pastor

Vizitați-ne și pe: Facebook https://bit.ly/3bbkVcE

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.