Pastori

Topor Gyula

Pastor

Biserici

BAND (grupă)

Adresa: Band, str. Păcii nr. 17 A, MS, 547065

PĂNET

Adresa: Pănet, str. Mică nr. 86, MS, 547450

CRISTEȘTI

Adresa: Cristești, str. Sporturilor nr. 610 A, MS, 547185

BĂLĂUȘERI

Adresa: Bălăușeri, nr. 39, MS, 547100

BERGHIA

Adresa: Berghia, str. Câmpului nr. 354, MS, 547451

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.