Pastori

Petcu Mihai

Pastor asistent

Biserici

CISNĂDIE

Adresa: Cisnădie, str. Apărării nr. 21, SB, 557130

NOUL

Adresa: loc. Noul, str. 67, jud. Sibiu

SIBIU

Adresa: Str. Nicolae Teclu, nr. 4, SB, 550200

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.