Pastori

Kardos Antal

Pastor

Biserici

PĂINGENI

Adresa: Păingeni, nr. 44, MS, 547279

PĂCURENI

Adresa: Păcureni, nr. 16, MS, 547278

GLODENI

Adresa: Glodeni, nr. 351, MS, 547275

VOIVODENI

Adresa: Voivodeni, nr. 529, MS, 547650

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.