Pastori

Csiki Csaba Ioan

Pastor asistent

Biserici

SÂNGER

Adresa: Sânger, nr. 306 A, MS, 547540

IERNUT

Adresa: Iernut, str. Libertății nr. 26, MS, 545100

BOTEZ

Adresa: Botez, nr. 57, MS, 547046

LUDUȘ BETEL

Adresa: Luduș, str. Vânătorilor nr. 26, MS, 545200

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.