Pastori

Cătinean Petru

Pastor, Director Departament Comunicare

Biserici

Hodac

Adresa: Hodac, nr. 615, MS, 547310

Toaca

Adresa: Toaca, Str. Principală 187, MS, 547316

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.