Pastori

Barabás Zsolt – Adorján

Pastor

Biserici

SĂRĂȚENI

Adresa: Sărățeni, str. Oraș Sovata, nr. 421, MS, 545504

CHIBED

Adresa: Chibed, str. Adventistă nr. 181, MS, 547268

SOLOCMA

Adresa: Solocma, nr. 231, MS, 547269

SOVATA

Adresa: Sovata, str. Câmpul Sărat nr. 53 A, MS, 545500

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.