Pentru tine, scumpă doamnă!

Pentru tine, scumpă doamnă!

Ziua de 30 martie 2019, a fost o zi specială în cadrul Departamentului Misiunea Femei. Din inițiativa doamnei Mariana Toma, Director Misiunea Femeii în cadrul Conferinței Banat, am petrecut un Sabat minunat la Timișoara în Biserica Adventistă Maranatha.

Au fost invitate directoarele de la Uniunea Română și cele șase Conferințe din România. Titlul programului a fost: Pentru tine, scumpă doamnă! Acest eveniment a creat interes, astfel că multe doamne din oraș au răspuns invitației și ne-au onorat cu prezența lor, sala fiind plină.
Au fost prezentate două seminare de către Teodora Goran și Elida Oncea cu titlul: Viața din belșug și Universul Femeilor între realitate și virtual. Invitata specială a fost Janet Page – SUA, Directoarea Asociației Soțiilor de Pastori de la Conferința Generală, care în cadrul programului de la ora 11, ne-a prezentat mai multe aspecte din experiența dânsei, dar și îndrumări oferite din Sfânta Scriptură.
Am înțeles importanța dedicării noastre lui Dumnezeu pentru a deveni reprezentante ale Lui, aici jos pe pământ. Dumnezeu a investit în noi multe daruri spirituale și talanți, pentru a le folosi în slujire pentru alții. Nu există aici nici o femeie care să nu fi primit ceva de la Domnul. Să folosim talentele noastre, timpul nostru, lucrănd pentru Dumnezeu, slujind oamenilor, schimbând vieți, prin puterea Duhului Sfânt.

După amiază ni s-a alăturat și o formație de clopoței, care au interpretat mai multe melodii, încântând pe cei prezenți într-un mod deosebit.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru acel sabat deosebit!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.