Atinge o inimă

Femeia poate fi la dispoziția lui Dumnezeu, oricănd și oriunde.

Ele pot reprezenta pe Hristos, lucrând sârguincios pentru a conduce oamenii spre a-L cunoaște pe Dumnezeu.
NOI, fiecare avem o chemare sfântă, pentru că există un domeniu vast in care putem lucra! Fiecare femeie este chemată să-L cunoască tot mai bine pe Isus și să slujească prin darurile primit în Biserică și în lume. Ținta noastră este a încuraja și a motiva femeile adventiste ca ucenice ale Domnului Isus Hristos, prin ,, Hrănire, Echipare, Misiune”. Aceste trei cuvinte reprezintă activitatea noastră.

Avem un calendar planificat al Departamentului Misiunea Femeii.
Sabatul I, luna Martie – Ziua Internațională de Rugăciune.
Sabatul II, luna Iunie – Ziua Misiunii Femeii
Sabatul IV, luna Noiembrie – Ziua de prevenire a violenței – enditnow. Adventiști spun ,,Nu ” violenței împotriva femeilor.

Prin programele care se desfășoară în cadrul bisericilor primim multe binecuvăntări. Intâlniriile de fiecare dată se desfășoară într-o atmosferă foarte distinsă și atractivă, cu subiecte actuale, folositoare tuturor femeilor din biserică, și nu numai, cu scopul de a fi de folos într-o lume întunecată.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.